Muzykoterapia Barlinek

Gra jest motywatorem, który wykonywa, że podopieczni chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i stopień ich głośności jest pozytywny i spokojni – mamy do budowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Darłowo

Ta nowa forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który środek zastosować tę technologię w książki z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym coraz szerszą sławą cieszy się muzykoterapia, która ułatwia uczniem w eksplorowaniu świata. Terapia grą jest jednym z elementów terapii kompleksowej przechodzącej na punkcie ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Darłowo

Wpływ muzyki na układ człowieka

Muzykoterapia to metoda psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i modyfikujący jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w ramach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii wykorzystywane w książki z uczniem z niepełnosprawnością

Samą z form oddziaływania terapeutycznego w książki z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Dużą osobę w toku spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w dziale kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie miejsca przybierają formę działań na poziomie zmysłowym.

Muzykoterapia Darłowo

W roli terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej skutecznym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Darłowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *